LGBT Info

Eris Shitogi.png

Eris Shitogi (粢 エリス Shitogi Eris) is a character from A Kiss for the Petals. She is a lesbian because she's in a relationship with Shizuku Kirishima.